Závod na spracovanie rúd v Rudňanoch

Nový priemyselný závod v Rudňanoch spustili do prevádzky 8. februára 1964. Projekt priemyselného závodu na spracovanie rúd neďaleko Spišskej Novej Vsi mal vyriešiť spracovanie a využitie rúd v tejto oblasti. V čase najväčšej slávy v tomto podniku pracovalo okolo dvoch tisíc ľudí. V roku 1992 fabrika skončila svoju činnosť a dodnes chátra.

Tabuľa banského náučného chodníka v obci Rudňany.