Zámok Smolenice

Smolenický zámok je najmladším zámkom na Slovensku. Poznávacím znamením je zo širokého okolia dobre viditeľný veža. V minulosti bola päťhranná, mala 4 poschodia, tri slúžili na úschovu obilia a jedno ako sklad pušného prachu. V súčasnosti je veža sedemhranná, postavená zo žlezobetónu a má tri poschodia.

Zámok dobre slúži filmárom, taktiež sa tu konajú kultúrne podujatia a prioritne slúži ako kongresové centrum Slovenskej akadémie vied.