Zádielska tiesňava

Zádielska tiesňava sa nachádza medzi krasovými planinami Horný vrch  a Zádielskou planinou.

Tiesňava má hĺbku takmer 400 m, dĺžku 2 km, najužšiu šírku pri dne menej ako 10 m. Nachádza sa pri obci Zádiel. Od roku 1954 je táto oblasť Národnou prírodnou rezerváciou.

Prechádzka tiesňavou je zážitkom v každom ročnom období.