Tri Koruny a Červený Kláštor

Tri koruny je 982 metrov vysoký bralnatý vrch v Pieninách ležiaci v poľskej časti Pienin nad ľavým brehom Dunajca. Vytvára päť vrcholových skalných veží, ktoré znázorňujú podobu koruny. Z najvyššej veže Okruhlica je nádherný výhľad do strmín Prielomu Dunajca. Na vrchole je vyhliadková plošina.

Škoda, že tento krásny vrch nie je na Slovenskej strane. Zas na druhej strane, výhľad naň je uchvacujúci práve z nášho Červeného Kláštora.