Trávnice z Terchovej

Terchová je známa nie len Jánošíkom a krásnou prírodou, ale aj tradičnými trávnicami. Tie ženy spievali pri kosení a hrabaní sena. Spieva Trio z chotára. Video sme nakrútili pod Kulichovou sochou Jánošíka v Terchovej.

Trávnice z Terchovej

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.