Sladovňa pivovaru vo Vyhniach

Ak pôjdete do Banskej Štiavnice cestou cez Vyhne, určite si všimnete po pravej strane starú sladovňu pivovaru. Budova je dnes už ruinou, no stále zachovalou. Sladovňa má bohatú históriu. Výroba piva bola v minulosti veľkou výsadou. Mávali ju mestá, zemepáni, ťažiari, alebo významní podnikatelia. Pivo sa začalo vo Vyhniach variť na začiatku 16. storočia.

Sladovňa sa skladá z troch budov postavených v rôznych obdobiach. Obec vyhne vyvíja kroky pre záchranu a konzerváciu objektu a má aj plány na jej ďalšie využitie. Budova nie je národnou pamiatkou.