Sakrálne pamätihodnosti mesta Nitra

Nitra je naozaj starobylím mestom. Už v 9. storočí bola sídlom Nitrianskeho kniežatstva. Ústrednou dominantou je Nitriansky hrad. Tvorí ho niekoľko stavebných celkov. Dnes spolu s Horným a Dolným kostolom vytvára biskupskú katedrálu.

Sakrálnymi pamiatkami mesta Nitra vás prevedie Stanislava Vargová.