Rozhľadňa Horné Pršany

Na rozhľadňu sme sa vybrali na bicykli priamo z centra Banskej Bystrice. Pred nami je 9 kilometrov takmer neustáleho stúpania. V Radvani za odbočkou na Pršiansku terasu začína prvý stupák. Po dosiahnutí terasy nasleduje ďalší a ďalší a ďalší až do obce Horné Pršany. Tam sa nič nemení a cesta sa ťahá strmo až k rozhľadni..

Rozhľadňa je začlenená do Náučného chodníka a prostredníctvom štyroch náučných zastávok sa oboznámite s historickými a prírodnými zaujímavosťami obce Horné Pršany, jej okolia a turistickými možnosťami v časti Kremnických vrchov.

Chodník je ukončený pod vrcholom kopca Lažtek v lokalite nazývanej Kopanice, na ktorom sa nachádza vybudovaná rozhľadňa s výhľadom na široké okolie. Tu si zároveň môžete oddýchnuť, či opiecť slaninku..