Pohronský hradný skvost – Hrad Šášov

Hrad Šášov je dominanta mesta Žiar nad Hronom, ľahko si ho všimnete po ľavej strane rýchlostnej cesty zo Zvolena do Žiaru nad Hronom. Jeho úlohou v minulosti bolo brániť a strážiť hronskú obchodnú cestu a takisto vyberať mýto. Prvé zmienky o hrade sú už z roku 1253.

V posledných rokoch na hrade prebiehala rozsiahla konzervácia a záchrana hradných múrov. Združeniu na záchranu hradu Šášov pod vedením Rasťa Uhroviča sa podarilo opraviť delovú vežu a mnoho iného. Projek záchrany hradu v minulosti zastrešoval program Obnovme si svoj hrad a Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva, do ktorého boli zapojené mnohé slovenské hrady. Programy financovalo Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, no na konci minulého roka tento program skončil. Táto aktivita dávala prácu mnohým ľuďom, ktorí si osvojili pracovné návyky a získali stabilný príjem.

Film sme nahrávali v čase kedy už bola aktuálne skončená podpora z Ministerstva kultúry. O dva týždne neskôr sa podarilo program obnoviť no v oveľa menšej miere. V akom rozsahu budú práce na hrade Šášov pokračovať nevieme, no Združenie na záchranu hradu Šášov sa bude tešiť dobrovoľníckym aktivitám tak ako v minulosti.

Pod hradom sa podarilo otvoriť pamätnú izbu, ktorá je rozdelená na dve časti. V prvej sa nachádza etnografia a druhá je venovaná samotnému hradu. V izbe je aj 3D model hradu, tak ako sa ho podarilo zdokumentovať podľa dobových zdrojov.

Hrad Šášov je vďaka Združeniu na záchranu hradu Šášov v tých najlepších rukách. Výlet odporúčame naozaj všetkým. Je to vynikajúco strávený voľný čas návratom do histórie v krásnej prírode.