Múzeum Slovenskej dediny v Martine

Múzeum Slovenskej dediny v Martine je vybudované ako národná expozícia v prírode. Múzeum prezentuje tradičnú stavebnú kultúru, spôsob života, bývania a zamestnania, ale aj ľudového umenia našich predkov. V múzeu nie sú všetky objekty sprístupnené aj interiérovo, tie ktoré sú, ponúkajú autentický náhľad na život slovenskej dediny.

Múzeum každý rok ponúka návštevníkom aj bohatý kultúrny program, tradičné podujatia remesiel, ľudovú výrobu, ale aj folklór a tradície severozápadného Slovenska.

Viac prezradí Katarína Očková, kurátorka MSD v Martine.