Ľubovniansky hrad

Ľubovniansky hrad. Je čiastočne zachovaný a zrekonštruovaný hrad na ľavom brehu rieky Poprad, čnejúci sa nad mestom Stará Ľubovňa. Vznikol na začiatku 14.storočia ako strážny hrad. Najstaršou časťou hradu je kruhová veža s mohutnými opornými piliermi a priľahlý gotický palác. Ten prešiel rozsiahlou obnovou a v týchto dňoch je možné ho navštíviť.