Kúpeľný park na Borovej hore

Vo Zvolene v mestskej časti Podborová boli v areáli parku Borová hora, hneď za Arborétom vybudované mestské kúpele, ktoré sa v polovici 20. storočia prebudovali na sanatórium na liečenie tuberkulózy a respiračných chorôb. Toto sanatórium slúžilo v r. 1944 počas SNP aj ako poľná partizánska nemocnica. V roku 1999 bolo sanatórium zatvorené a pľúcne oddelenie sa presunulo do zvolenskej nemocnice. Objekt samotných kúpeľov je schátraný, no existuje reálna nádej na záchranu tohto kúpeľného miesta.

Lokalita je aj významným archeologickým náleziskom. Kúpeľný park je na mestskom pozemku a stále slúži ako oddychová zóna. Dominantou je malé jazierko, ktoré je rádioaktívne, no nie nebezpečné. V areáli sú tri budovy. Najväčšia slúžila na kúpeľné aktivity, dnes je z nej ruina. Druhá slúžila ako sanatórium pre pľúcne choroby a liečila sa v nej Tuberkulóza. Ďalšia slúžila ako administratívna budova. Súčasťou areálu je aj pivnica, či murovaný historický altánok. Za jazierkom je aj val, ktorý prezrádza, že tam stála ďalšia budova.