Kopanecké lúky

Chotár Vernára v Národnom parku Slovenský raj oplýva bohatstvom lúčnej krajiny. Tá vznikla zásluhou miestnych ľudí. Pre zabezpečenie obživy hospodárskych zvierat v zime sa museli v pote tváre starať o svoje lúky. Nepochybne ľudia vnímali bohato zakvitnuté lúky aj v historických dobách. Rozmanitosť a pestrosť rastlinného sveta však nechápali ako botanickú raritu, ale zaujímala ich kvalita paše a sena pre dobytok. Dnes, po objavení mimoriadnej prírodnej hodnoty Kopaneckých lúk, sme v inej situácii. Našou spoločnou úlohou je udržať vysokú diverzitu rastlinstva, unikátnu aj vo svetovom meradle.

© ŠOP, 2020

Poďte s nami spoznať raritnú flóru tohto územia. Lúky odporúčame navštíviť v ich plnom rozkvete na konci júla.