Harmanecká tisina a Vodný žľab Rakytovo

Národný park Veľká Fatra leží na strednom Slovensku a je typický súvislými lesmi, dlhými dolinami a najväčším náleziskom pôvodného výskytu ihličnatého stromu Tisu obyčajného v Európe.

Veľká Fatra ponúka okrem prírodných aj historicko-technické pamiatky. Jednou z nich je Vodný žľab Rakytovo neďaleko Harmaneckej jaskyne. Vodný žľab sa v minulosti využíval na splavovanie rovnaného dreva z vysokých, ťažko prístupných hôr. Tvorí ho mimoriadne dômyselná konštrukcia, postavená priamo v koryte Harmaneckého potoka, ktorý preteká čarovným prostredím Národného parku Veľká Fatra. Žľab je vyskladaný z dielov zo smrekového, alebo jedľového dreva.

Viac prezradí Jozef Jankov z Mestských lesov Banská Bystrica.