Františkova huta

Františkova huta je hámor. Je to technická pamiatka, ruina továrenskej haly železiarne z roku 1836. Nachádza sa na Orave pri obci Podbiel.

Budova je vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Zachovaná je klasicistická fasáda, obvodové múry, vysoká pec, prívodný a odpadový kanál, časť hámra, dúchadlová komora a halda železnej rudy.

Stavba leží hneď vedľa hlavnej cesty. Na prvý pohľad pôsobí ako kaštieľ. V objekte sa fotia svadby, konalo sa tu už aj niekoľko kultúrnych akcií. Veríme, že v budúcnosti dôjde k zakonzervovaniu budovy a vytvoreniu podmienok pre kultúru a cestovný ruch.