Baťov kanál v Skalici

Baťov kanál vznikol v  30. rokoch 20. storočia ako projekt využívaný na zavlažovanie územia. S jeho plavebným využitím sa nepočítalo. Neskôr sa používal na prepravu uhlia. Svoj názov „Baťov kanál“ dostal za  účasti Tomáša Baťu ml. a obnovil sa tak ľudový názov „Baťák“. Plavebná trasa kanála sa začína v Čechách prístavom v Otrokoviciach a končí sa na slovenskom území v prístave v Skalici, ktorá bola už od začiatku súčasťou jeho budovania.

V prístave sa končí váš výlet po súši a začína sa dobrodružstvo na vode. Loď si môžete riadiť sami a plaviť sa po celej dĺžke Baťovho kanála. Popri vodnej ploche sú výborne vybudované cyklotrasy.

Baťov kanál má v celej dĺžke 56 kilometrov, celodennou plavbou sa môžete plaviť až na Moravu. Počas výletu loďou absolvujete niekoľko zastávok a spoznáte históriu vodných technických pamiatok.

Areál prístavu ponúka športové vyžitie, výhliadkovú vežu, či relax na slnečnej terase. Sezóna tu trvá až do konca septembra.